Prezentāciju var arī lejupielādēt šeit Informācija.ppt
 
Informācija ir dažādas ziņas par apkārtējo pasauli un tajā notiekošo.
"Dati ir noteiktā veidā attēlota informācija, kuru cilvēks vai datu apstrādes ierīces var uztvert, apstrādāt un pārsūtīt.
Dati var saturēt skaitlisku, tekstuālu, grafisku, video un audio informāciju"
  
Piemērs:
Basketbola spēles rezultāta dati:
BK Ventspils - BK Barons 85 : 87.
Dators (computer) ir ierīču komplekts (aparatūra), kas saskaņā ar uzdotu programmu (programmatūru) var veikt informācijas ievadi, apstrādi un izvadi.
Aparatūra (hardware) ir datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, piemēram, sistēmbloks, pele, tastatūra, monitors u. c.
Programma ir instrukciju kopa, kas nosaka darbību secību, kuras, apstrādājot datus, izpilda dators.
Programmatūra (software) ir datoru programmas, ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami to darbībai.
 
"Zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopumu, kas ar datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu, apstrādi un izplatīšanu sauc par informācijas tehnoloģiju (IT)." 
"Informācijas uztveršanas, uzglabāšanas, izplatīšanas un apstrādes iespējas, izmantojot datorus, pēta zinātnes nozare, ko sauc par informātiku."  
Drošības noteikumi
Svarīgi!
Ja ir radusies bīstama situācija, par to nekavējoties jāziņo kādam no pieaugušajiem.
Piemērs:
• ir bojāti kabeļi;
• rodas aizdomas par par karstumu vai degšanu;
• ierīcē ir iekritis kāds priekšmets, piemēram, saspraude vai iekļuvis šķidrums.
Strādājot ar datora ierīcēm, jāievēro vēl šādi noteikumi:
• nedrīkst veikt ieslēgtu ierīču pārvietošanu;
• lai nesabojātu un nenotraipītu ierīces, rokām ir jābūt tīrām, nedrīkst ēst un dzert un izmantot liekus priekšmetus;
• lai nebojātu redzi, jāsēž izstieptas rokas attālumā no monitora ekrāna un acis ir regulāri jāatpūtina, neskatoties un monitora ekrānu;
• peli un peles paliktni jānovieto tā, lai būtu ērti strādāt un rokas regulāri jāatpūtina.
Pēc darba beigšanas jāsakārto sava darba vieta.
 
Katrā datortelpā ir vēl īpaši tai uzrakstīti noteikumi. Par to ievērošanu ir jāparakstās un tiem ir likuma spēks.