Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. HTML - Tabulas veidošana Tabulas pamattags <table>, tabulas rindas tags <tr>, tabulas šūnas tags <td>, tabulas virsrakstu tags šūnās <th>, tabulas struktūra, tabulas noformējums, atkāpes tabulā (cellspacing, cellpadding)
2. HTML - Teksta izlīdzināšana tabulā Tabulas šūnas satura izlīdzināšana horizontālā un vertikālā virzienā (tagi align un valign)
3. HTML - Tabulas struktūras veidošana Tabulas šūnu apvienošana horizontālā un vertikālā virzienā (tagi colspan, rowspan)
4. HTML - Tabulas rāmja un malu krāsa Tabulas līniju krāsa (bordercolor), krāsa rāmja kreisajai malai un rāmja augšai (bordercolorlight), krāsa rāmja labajai malai un rāmja apakšmalai (bordercolordark), ārējā rāmja daļas attēlošana (frame), iekšējās tabulas atdalošās līnijas attēlošana (rules)
5. HTML - Tabulas un šūnas iekrāsošana Tabulas, rindas vai šūnas fona krāsa (bgcolor), šūnas fona bilde (background), zīmējuma ievietošana fonā visai tabulai, zīmējumu ievietošana tabulā
6. HTML - Tags Caption Tabulas virsraksts, taga <caption> parametra align vērtības (top, bottom, right un left)
7. HTML - Viena otrā ievietotas tabulas Viena otrā ievietotas tabulas, teksta un attēlu sadalījumu organizēšana
8. Galvenie HTML tagi Tabulas tagu nozīme (tabulas veidošana un noformēšana)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Tabulas veidošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Tabulas veidošana, tabulas rinda, šūna, virsraksta rinda
2. HTML - Tabulas satura līdzināšanas veidi, atkāpes tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas rindas vai šūnas satura izlīdzināšana horizontālā vai vertikālā virzienā, attālums starp šūnas apmali un šūnas saturu, attālums starp šūnām
3. HTML - Tabulas noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas, rindas vai šūnas fona krāsa, līniju biezums tabulas ārējam rāmim, tabulas vai šūnas platums un augstums, tabulas vai šūnas fona bilde
4. HTML - Tabulas rāmja un malu krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas rāmja krāsa, krāsa rāmja daļai, ārējā rāmja daļas attēlošana
5. HTML - Tabulas ārējā rāmja daļas attēlošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas rāmja augšējas daļas attēlošana, rāmja labas un kreisas vertikālas daļas attēlošana, tikai rāmja labas puses attēlošana, tabula bez ārēja rāmja daļām.
6. HTML - Parametra rules vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas iekšējās atdalošās līnijas attēlošana, parametra rules vērtību nozīme.
7. HTML - Parametru align, valign, frame, rules vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Tabulas, tabulas rindas vai šūnas satura izlīdzināšana horizontālā virzienā, tabulas šūnas satura izlīdzināšana vertikālā virzienā, ārējā rāmja daļas attēlošana, iekšējās tabulas atdalošās līnijas attēlošana.
8. HTML - Šūnu apvienošana, atkāpes tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas šūnu apvienošana horizontālā un vertikālā virzienā, attālums starp tabulas šūnām un atstarpe starp tabulas šūnas rāmi un šūnas saturu horizontālā un vertikālā virzienā
9. HTML - Tabulas struktūras veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas šūnu apvienošana horizontālā un vertikālā virzienā, parametri rowspan un colspan
10. HTML - Visas tabulas, rindas vai šūnas iekrāsošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas, rindas vai šūnas fona krāsa, tabulas vai šūnas fona bilde
11. HTML - Teksta izlīdzināšana tabulas šūnās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas šūnas satura izlīdzināšana horizontālā un vertikālā virzienā (tagi align un valign)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Tabulas veidošana un noformēšana - 1 00:00:00 vidēja 5,5p. Tabulas veidošana, tabulas rinda, šūna, virsraksta rinda, tabulas virsraksta tags <caption>, to parametra align vērtības, tabulas rindas vai šūnas satura izlīdzināšana horizontālā vai vertikālā virzienā, attālums starp šūnas apmali un šūnas saturu, attālums starp šūnām, tabulas rāmja krāsa, krāsa rāmja daļai, ārējā rāmja daļas attēlošana, iekšējās tabulas atdalošās līnijas attēlošana

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. HTML - Tabulas veidošana un noformēšana - 2 00:00:00 augsta 19p. Tabulas veidošana un noformēšana: tabulas, rindas vai šūnas fona krāsa, līniju biezums tabulas ārējam rāmim, tabulas vai šūnas platums un augstums, tabulas vai šūnas fona bilde, tabulas šūnas satura izlīdzināšana horizontālā un vertikālā virzienā, tabulas ārējā rāmja daļas attēlošana