Tags Caption
Tagu <caption> izmanto, lai tabulai izveidotu virsrakstu.
 
Tagam <caption> ir viens parametrs align ar četrām vērtībām top, bottom, right un left. Pēc noklusējuma tiek izmantots top, tas ir, virsrakstu ievietot tabulas sākumā. Izmantojot right, virsrakstu var novietot attiecībā pret tabulu pa labi, left - pa kreisi un bottom - tabulas apakšā.
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="3" bordercolor="#c71585" height="150" width="200">
<caption >Tabulas virsraksts</caption>
<tr>
   <td align="center">Teksts 1</td>
   <td align="center">Teksts 2</td>
</tr>
<tr>
   <td align="center">Teksts 3</td>
   <td align="center">Teksts 4</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts
 
b12.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 52.-53. lpp.