Visas tabulas un vienas šūnas iekrāsošana
Lai iekrāsotu visu tabulu vai kādas šūnas, pielieto parametru bgcolor="krāsas kods".
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body text="#ffffff">
<table bgcolor="#008b00" cellspacing="10" cellpadding="2" border="5" width="300" height="100" bordercolor="#ff0000">
<tr>
   <td bgcolor="#0000cd">AAA</td>
   <td>BBB</td>
</tr>
</table> 
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b21.png
 
Nedaudz sarežģītāka ir visas tabulas, vienas rindas vai vienas šūnas iekrāsošana.
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<h1>Teksts</h1>
<table border="1" bgcolor="#FFFF00">
<tr>
   <td width="150" height="50"><h2>Teksts 1</h2></td>
   <td width="150" bgcolor="#afeeee"><h2>Teksts 2</h2></td>
   <td width="150"><h2>Teksts 3</h2></td>
</tr>
<tr bgcolor="#d8bfd8"></td>
   <td height ="50"><h2>Teksts 4</h2></td>
   <td><h2>Teksts 5</h2></td>
   <td><h2>Teksts 6</h2></td>
</tr>
</table> 
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b22.png
 
Zīmējuma ievietošana fonā visai tabulai
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<table background="zim1.jpg" border="1" width="300" height="200">
<tr>
   <td><font size="6">Teksts 1</font></td>
   <td><font size="6">Teksts 2</font></td>
</tr>
<tr>
   <td><font size="6">Teksts 3</font></td>
   <td><font size="6">Teksts 4</font></td>
</tr>
</table> 
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b23.png
 
vai
 
b24.png
 
Ja tagos nav uzradīts bgcolor, tad fons tiek uzskatīts par caurspīdīgu.
 
Ja zīmējumu vēlas ielikt tikai kādā atsevišķā šūnā, tad kods būs šāds:
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="300" height="200">
<tr>
   <td background="zim2.jpg"><font size="6">Teksts 1</font></td>
   <td><font size="6">Teksts 2</font></td>
</tr>
<tr>
   <td><font size="6">Teksts 3</font></td>
   <td background="zim3.jpg"><font size="6">Teksts 4</font></td>
</tr>
</table> 
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b25.png
 
Zīmējumu ievietošana tabulā
 
Veidojot mājas lapas, ir izdevīgi pielietot tabulas, jo zīmējumus un tekstu ir iespējams  labāk sakārtot, kā arī, skatoties lapu dažādās pārlūkprogrammās, noformējums nemainīsies. Tālāk parādīts koda piemērs zīmējumu ievietošanai tabulā.
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="3" bordercolor="#339933" height="150" width="200">
<caption >Zīmējumu ievietošana tabulā</caption>
<tr>
   <td align="center"><img src="zim4.jpg" width="200" height="150" border="0" alt=""></td>
   <td align="center"><img src="zim5.png" width="200" height="150" border="0" alt=""></td>
</tr>
<tr>
   <td align="center"><img src="zim6.jpg" width="200" height="150" border="0" alt=""></td>
   <td align="center"><img src="zim7.png" width="200" height="150" border="0" alt=""></td>
</tr>
</table> 
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b26.png
 
Ja attēlu kādu iemeslu dēļ nevar ievietot, tad attēla vietā parādās teksts, kas norādīts ar parametru alt ="". Tagus <br clear = left> un <br clear = right> izmanto, lai neatļautu lapas teksta apliekšanos ap attēlu.
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 48.-57. lpp.