Tabulas veidošana
HTML tabulas ir domātas datu (teksta, attēlu, saišu u.c.) sakārtošanai rindās un kolonnās.
 
Tabulas pamattags ir <table> un noslēdzošais tags </table>. Visi pārējie tagi, kas nosaka rindas un kolonnas, atrodas šī taga iekšienē.
 
Tabulas rindas nosaka tags <tr> (table row), savukārt katra rinda sastāv no noteikta skaita šūnām, ko veido ar tagu <td> (table data cell).
 
Tabulas virsrakstu šūnās (table header cell) apzīmē tags <th>. Nolasot tabulas saturu, minēto šūnu saturs tiek nolasīts pirms datu šūnu satura. Parasti tas pēc noklusējuma tiek attēlots centrēts un treknrakstā.
 
Tabulās ērti var izkārtot attēlus, tekstu un citus elementus.
  
Zīmējumā shematiski parādīta tabulas struktūra:
 
b01.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
  <td>1.rinda un 1.kolonna</td>
  <td>1.rinda un 2.kolonna</td>
</tr>
<tr>
  <td>2.rinda un 1.kolonna</td> 
  <td>2.rinda un 2.kolonna</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b02.png
  
Esam izveidojuši tabulu, taču neredzam tabulas līnijas, jo neesam tās nodefinējuši.
Tabulas noformējums
Atribūts
Nozīme
Piemērs

 border

nosaka līniju biezumu pikseļos tabulas ārējam rāmim

<table border="2">
 bordercolor nosaka tabulas līniju krāsu<table
bordercolor="#0000FF">

 background

 nosaka šūnas fona bildi

<td background="bilde.jpg">

 bgcolor

 nosaka tabulas, rindas vai šūnas fona krāsu

<table
bgcolor="#90EE90">
<tr
bgcolor="#00FFFF">
 width nosaka tabulas vai šūnas platumu (pikseļos vai procentos)
<table width="90%">
<td width="300">
 heightnosaka tabulas vai šūnas augstumu (pikseļos vai procentos)
<table height="70%">
<td height="100">
 align
ļauj iestatīt izlīdzināšanas tipu visai tabulai attiecībā pret HTML dokumenta platumu:  
align = "left" - tabulas izlīdzināšana gar dokumenta kreiso malu,
align = "right" - tabulas izlīdzināšana gar dokumenta labo malu,
align = "center" - tabulas centrēšana dokumentā.
<table align="center">

 rowspan

apvienos šūnas virzienā uz leju, t.i., rindu šūnas

<td rowspan="3">

 colspan

apvienos šūnas virzienā uz priekšu pa horizontāli, t.i., kolonnu šūnas

<td colspan="2">

 cellspacing

norāda attālumu starp tabulas šūnām horizontālā un vertikālā virzienā pikseļos
<table cellspacing ="20">

 cellpadding

norāda atstarpi starp tabulas šūnas rāmi un šūnas saturu horizontālā un vertikālā virzienā pikseļos<table cellpadding="10">
 
Atkāpes tabulā
 
b03.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Tabulas piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="2" bordercolor="#0000FF" cellspacing="20">
<tr>
  <td>AAA</td>
  <td>BBB</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b04.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Tabulas piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="3" bordercolor="#FF00FF" cellspacing="0" cellpadding="30">
<tr>
  <td>AAA</td>
  <td>BBB</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b05.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Tabulas piemērs</title>
</head>
<body>
<table border="2" bordercolor="#8A2BE2" cellspacing="10" cellpadding="20">
<tr>
  <td>AAA</td>
  <td>BBB</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b06.png
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Tabulas piemērs</title>
</head>
<body>
<table align="center" width="300" height="150" bordercolor="green" border="2" cellspacing="0">
<tr>
  <td>AAAA</td>
  <td>BBB</td>
</tr>
<tr>
  <td>CCC</td>
  <td>DDD</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Rezultāts
 
b07.png
 
Svarīgi!
Tabulas šūnas var būt arī tukšas. Bet, prakse rāda, ja atstāj tukšu šūnu, tad var ciest šīs šūnas noformējums (rāmis). Lai noformējums neciestu, šādā šūnā var ievietot tukšuma entītiju &nbsp;.
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 32.-36. lpp.