Galvenie HTML tagi
(versijai HTML4)
 
Tabulas veidošana un noformēšana
 
<table></table>Veido tabulu.
<tr></tr>Nosaka rindu tabulā.
<td></td>Nosaka atsevišķu šūnu tabulā.
<caption></caption>Iestāda tabulai virsrakstu, tagu kodā ievieto aiz taga <table>.
<table border="5">Tabulas apmales iestādīšana, ko norāda pikseļos.
<table cellspacing="2">Iestāda attālumu starp tabulas šūnām pikseļos.
<table cellpadding="2">Iestāda attālumu starp tabulas saturu un tabulas rāmi pikseļos.
<table width="200">Uzstāda tabulas platumu pikseļos vai procentos.
<table height="200">Uzstāda tabulas augstumu pikseļos vai procentos.
<table bgcolor="#33cc00">Uzstāda tabulas fona krāsu.
<table border="5" bordercolor="#ff6600">Uzstāda tabulas rāmja krāsu.
<table border="5" bordercolorlight="#ff6600">Uzstāda krāsu rāmja daļai (rāmja kreisajai malai un rāmja augšai).
<table border="5" bordercolordark="#ff6600">Uzstāda krāsu rāmja daļai (rāmja labajai malai un rāmja apakšmalai).
<table align="">
align="" (center, left, right)
Tabulas izlīdzināšana pa horizontāli attiecībā pret pārlūkprogrammas logu.
<tr bgcolor="#33cc66">
<td bgcolor="#ff0000">
Vienas tabulas rindas vai attiecīgi vienas šūnas iekrāsošana.
<tr align=""></tr> vai <td align=""></td>
align="" (center, left, right)
Tabulas rindas vai attiecīgi šūnas satura izlīdzināšana horizontālā virzienā.
<tr valign=""></tr> vai <td valign=""></td>
valign="" (middle, top, bottom, baseline)
Šūnas satura izlīdzināšana vertikālā virzienā.
<td colspan="2"></td>Norāda kolonnu skaitu, kuras tiek apvienotas.
<td rowspan="2"></td>Norāda rindu skaitu, kuras tiek apvienotas.
<td nowrap>Neļauj pārlūkprogrammai izdarīt rindas pārnesi šūnā.
<td width="100"></td>Uzstāda šūnas platumu pikseļos.
<td height="100"></td>Uzstāda šūnas augstumu pikseļos.
<td><img src="zim1.gif" width="30" height="20" border="0" align="middle" alt=""></td>
align="" (top, middle, bottom, left, right)
Zīmējuma ievietošana šūnā (align - zīmējuma izlīdzināšana attiecībā pret tekstu, width un height - attēla izmēri; border - apmale ap zīmējumu; alt - teksts, kas tiek parādīts gadījumā, ja zīmējums neielādējās).
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 118.-119. lpp.