Teorija

Uzdevumi

1. Sildīšana un atdzesēšana. Īpatnējā siltumietilpība. Formulas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Grafiks. Īpatnējā siltumietilpības nolasīšana no tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Ūdens sildīšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Metāla detaļas saņemtā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Atdzišana. Metāla cilindra apkārtnei atdotā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Iztvaikošana un kondensācija. Grafiks. Īpatnējais iztvaikošanas siltums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Iztvaicēšanai nepieciešamā siltuma daudzuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Šķidruma masas aprēķināšana iztvaicēšanas procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Grafiks. Izpratnes jautājumi par kušanu un sacietēšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Masas aprēķināšana vielas kušanas procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Sildīšana un iztvaicēšana, Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Kurināmā masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Iztvaikošana un kondensācija

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Sasilšana un atdzišana

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Kušana un sacietēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Kurināmais, dzinēji

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem