Iztvaikošana ir vielas pāreja no šķidrās fāzes uz gāzveida.
Īpatnējais iztvaikošanas siltums ir siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai vārīšanās temperatūrā \(1\) \(kg\) vielas pārvērstu tvaikā. To mēra džoulos uz kilogramu (\(J/kg\)) un apzīmē ar burtu \(L\).
Kondensācija ir vielas pāreja no gāzveida agregātstāvokļa uz šķidru.
Šķidruma intensīva iztvaikošana visā tā tilpumā ir vārīšanās. Katram šķidrumam ir sava vārīšanās temperatūra.
Vielas vārīšanās temperatūru var nolasīt no tabulas.
 
Siltuma daudzums, kas nepieciešams šķidruma iztvaicēšanai vārīšanās temperatūrā:
Q=Lm, kur
\(Q\) — siltuma daudzums;
\(L\) — vielas īpatnējais iztvaikošanas siltums vārīšanās temperatūrā, nolasa no tabulām;
\(m\) — šķidruma masa.
Svarīgi!
Iztvaikošanas un kondensācijas laikā vielas temperatūra ir nemainīga, tā ir šķidruma vārīšanās temperatūra.
Risinot uzdevumu, ir svarīgi zināt, vai viela ir dota vārīšanās temperatūrā vai arī tā ir jāsilda vai jāatdzesē līdz vārīšanās temperatūrai. Uzskatāmības dēļ, parasti zīmē grafiku:
Abos grafikos \(A\) ir vielas vārīšanās temperatūra.
 
1. Ja vielas temperatūra dota zemāka par vārīšanās temperatūru (bet ne zemāka par kušanas temperatūru) un siltuma daudzumu pievada.
 
grafik_1_1.svg
 
2. Ja vielas temperatūra dota augstāka par vārīšanās temperatūru un siltuma daudzumu aizvada.
 
YCUZD_220830_4377_fizika_9.1_tema_53.svg