Teorija

Iztvaikošana un vārīšanās. Īpatnējais iztvaikošanas siltums.

Iztvaikošana
ir šķidruma pārvēršanās tvaikos - gāzē.

Kondensācija ir tvaiku pārvēršanās šķidrumā.
Īpatnējais iztvaikošanas siltums ir siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai vārīšanās temperatūrā 1 kg vielas pārvērstu tvaikā. To mēra džoulos uz kilogramu (J/kg) un apzīmē ar burtu L.

Šķidruma intensīva iztvaikošana visā tā tilpumā ir vārīšanās. Katram šķidrumam ir sava vārīšanās temperatūra

Vielas vārīšanās temperatūru var nolasīt no tabulas.

Siltuma daudzums, kas nepieciešams šķidruma iztvaicēšanai vārīšanās temperatūrā: Q=Lm, kur
Q - siltuma daudzums;
L - vielas īpatnējais iztvaikošanas siltums vārīšanās temperatūrā, nolasa no tabulām;
m - šķidruma masa.
Svarīgi!
Iztvaikošanas un kondensācijas laikā vielas temperatūra ir nemainīga, tā ir šķidruma vārīšanās temperatūra.
Risinot uzdevumu, ir svarīgi zināt, vai viela ir dota vārīšanās temperatūrā vai arī tā ir jāsilda vai jāatdzesē līdz vārīšanās temperatūrai. Uzskatāmības dēļ, parasti zīmē grafiku:

1) ja vielas temperatūra dota zemāka par
vārīšanās temperatūru
(bet ne zemāka par kušanas temperatūru)
un siltuma daudzumu pievada.
silstuzvietasuz.JPG
Abos grafikos A ir vielas vārīšanās temperatūra.
2) ja vielas temperatūra dota augstāka
par vārīšanās temperatūru un
siltuma daudzumu aizvada.
atdzvienadi22.JPG