Vielas pāreju no cieta stāvokļa šķidrā stāvoklī sauc par kušanu, bet vielas pāreju no šķidra stāvokļa cietā stāvoklī - par sacietēšanu (kristalizāciju).
Temperatūru, kurā notiek kristāliskas vielas kušana, sauc par kušanas temperatūru.
Vielas kušanas un sacietēšanas temperatūras ir vienādas.
Īpatnējais kušanas siltums ir siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai kušanas temperatūrā izkausētu \(1\) \(kg\) kristāliskas vielas.
To mēra džoulos uz kilogramu (\(J/kg\)) un apzīmē ar burtu λ (lambda).
Siltuma daudzums, kas nepieciešams ķermeņa izkausēšanai: Q=λm, kur
\(Q\) - siltuma daudzums;
λ - īpatnējais kušanas siltums, nolasa no tabulas;
\(m\) - ķermeņa masa.
Svarīgi!
Kušanas un sacietēšanas laikā vielas temperatūra ir nemainīga.
Kušanas un sacietēšanas temperatūru arī var nolasīt no portālā dotās tabulas!
Risinot uzdevumu, ir svarīgi zināt, vai viela ir dota kušanas temperatūrā vai arī tā ir jāsilda vai jāatdzesē līdz kušanas (sacietēšanas) temperatūrai. Uzskatāmības dēļ, parasti zīmē grafiku:
Abos grafikos \(A\) ir kušanas (sacietēšanas) temperatūra.
 
1. Ja vielas temperatūra ir dota zemāka par kušanas temperatūru un siltumu pievada:
 
YCUZD_220830_4377_fizika_9.1_tema_43.svg
 
2. Ja vielas temperatūra ir augstāka par sacietēšanas temperatūru un siltumu aizvada:
 
YCUZD_220830_4377_fizika_9.1_tema_44.svg