Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Vielas agregātstāvokļa noteikšana pēc grafika 1p.
2. Šķidruma masas aprēķināšana iztvaicēšanas procesā 4p.
3. Sildīšana un iztvaicēšana 5p.