Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Vielas agregātstāvokļa noteikšana pēc grafika (2) 1p.
2. Īpatnējā kušanas siltuma aprēķināšana, vielas noteikšana 2p.
3. Vielas izkausēšanai kušanas temperatūrā nepieciešamā Q aprēķināšana 3p.
4. Kausēšana un sildīšana, Q aprēķināšana 6p.