Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Kurināmā masas aprēķināšana 4p.
2. Kurināmā masas aprēķināšana, salīdzinot divus dažādus kurināmā veidus 4p.
3. Četrtaktu benzīna dzinēja darbības principi 2p.