Teorija

Uzdevumi

1. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes darbu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Gāzes darbs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Gāzes darbs, gāzei izobāriski izplešoties

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Gāzes darba aprēķins no grafiskā attēla

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Darbs termodinamikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Gāzes darbs izobāriskā procesā mainoties temperatūrai.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Virzuļa pārvietojums, gāzei darot darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Gāzes darbs izobāriskā procesā temperatūrai mainoties 2 reizes.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gāzes darbs, tās temperatūrai divkāršojoties

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Gāzes darbs izotermiskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gāzes darbs izotermiskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Gāzes darba aprēķins mainīga spiediena grafikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Virzuļa pacelšanās augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Darbs ar autosūkni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Virzuļa attālums no pamata gāzei veicot darbu

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Gāzes veiktā darba aprēķināšana no grafika

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Ideālas gāzes darbs 1

Grūtības pakāpe: zema

7

Materiāli skolotājiem