Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes darbs
2. Gāzes darba aprēķināšana, izmantojot laukuma metodi
3. Darbs termodinamikā Gāzes darbs un tā aprēķins.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes darbu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība un grafiku izpratne par gāzes veikto darbu.
2. Gāzes darbs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, tai izplešoties no sākuma tilpuma līdz dotajam tilpumam.
3. Gāzes darbs, gāzei izobāriski izplešoties 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, ja spiediens dots mmHg.
4. Gāzes darba aprēķins no grafiskā attēla 2. izziņas līmenis zema 2 p. Jāparēķina gāzes veiktais darbs, izmantojot spiediena maiņas grafiku atkarībā no tilpuma.
5. Darbs termodinamikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darba un spiediena aprēķināšana izobāriskā procesā.
6. Gāzes darbs izobāriskā procesā mainoties temperatūrai. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, gāzei sasilstot temperatūru intervālā.
7. Virzuļa pārvietojums, gāzei darot darbu 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, kādu darbu veic gāze, cilindrā pārvietojot virzuli noteiktā attālumā.
8. Gāzes darbs izobāriskā procesā temperatūrai mainoties 2 reizes. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, ja, gāzei sasilstot, temperatūra mainās 2 reizes.
9. Gāzes darbs, tās temperatūrai divkāršojoties 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, ja zināms gāzes daudzums un tās temperatūra divkāršojās
10. Gāzes darbs izotermiskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izotermiskā procesā. Uzdevumu var risināt arī grafiski.
11. Gāzes darbs izotermiskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izotermiskā procesā, tilpumam palielinoties N reizes.
12. Gāzes darba aprēķins mainīga spiediena grafikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs, izmantojot spiediena maiņas grafiku atkarībā no tilpuma.
13. Līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze, lai tā izobāriskā procesā padarītu noteiktu darbu.
14. Virzuļa pacelšanās augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina virzuļa pacelšanās augstums cilindrā ar smagu virzuli, ja gāze veic noteikta lieluma darbu.
15. Darbs ar autosūkni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina ārēju spēku veiktais darbs, strādājot ar auto sūkni, mainīga spiediena gadījumā.
16. Virzuļa attālums no pamata gāzei veicot darbu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina virzuļa attālums no pamata cilindrā ar smagu virzuli, zinot gāzes veikto darbu.
17. Gāzes veiktā darba aprēķināšana no grafika 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina gāzes paveiktais darbs, izmantojot līklīnijas trapeces laukumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes darbs 1 00:20:00 zema 7 p. Vienkārši uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes darbs 2 00:25:00 vidēja 8,5 p. Vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.
2. Ideālas gāzes darbs 3 00:35:00 augsta 12 p. Dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.