Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes darbu 1p.
2. Gāzes darbs 1p.
3. Gāzes darbs, gāzei izobāriski izplešoties 1,5p.
4. Gāzes darba aprēķins no grafiskā attēla 1,5p.
5. Gāzes darbs izobāriskā procesā mainoties temperatūrai. 2p.