Teorija

Uzdevumi

1. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Apgalvojumi par gāzes blīvuma maiņu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Saņemtais siltuma daudzums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
6. Gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
7. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
8. Pirmais termodinamikas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
9. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
10. Izohoriska procesa beigu temperatūra

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Izobāriska procesa beigu temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Izobāriska procesa sākuma temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Termodinamikas pirmais likums - I

Grūtības pakāpe: zema

7

Metodiskie materiāli