Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana 1p.
2. Gāzes iekšējā enerģija izobāriskā procesā 1,5p.
3. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi 1,5p.
4. Izobāriska procesa sākuma temperatūra 2p.
5. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana 1p.