Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana 1 p.
2. Gāzes iekšējā enerģija izobāriskā procesā 1,5 p.
3. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi 1,5 p.
4. Izobāriska procesa sākuma temperatūra 2 p.
5. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana 1 p.