Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana 1p.
2. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā 1,5p.
3. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi 1,5p.
4. Izobāriska procesa sākuma temperatūra 2p.
5. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana 1p.