Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmais termodinamikas likums Siltuma daudzums. Pirmais termodinamikas likums.
2. Adiabātisks process Definēts un aprakstīts adiabātisks process.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Adiabātiska procesa īpašības 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu patiesums par adiabātisku procesu un jāveic vienkārši aprēķini.
2. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība, izmantojot 1. termodinamikas likumu.
3. Apgalvojumi par gāzes blīvuma maiņu 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāizvērtē apgalvojumi par ideālas gāzes blīvuma maiņu, izmantojot 1. termodinamikas likumu.
4. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, ja zināms pievadītais siltuma daudzums un gāzes veiktais darbs.
5. Saņemtais siltuma daudzums 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina gāzes saņemtais siltuma daudzums, ja zināms tās veiktais darbs un iekšējās enerģijas izmaiņa.
6. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina izobāriskā procesā pievadītais siltuma daudzums vienatoma gāzei, ja zināma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa.
7. Gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
8. Gāzes iekšējā enerģija izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina iekšējās enerģijas izmaiņa izobāriskā procesā vienatoma gāzei, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
9. Pirmais termodinamikas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pirmā termodinamikas likuma izmantošana dažāda veida izoparametriskajos procesos.
10. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība un grafiku izpratne par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi.
11. Izohoriska procesa beigu temperatūra 2. izziņas līmenis zema 2p. Jāaprēķina vienatoma gāzes beigu temperatūra izohoriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
12. Izobāriska procesa beigu temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina vienatoma gāzes beigu temperatūra izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
13. Izobāriska procesa sākuma temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina vienatoma gāzes sākuma temperatūra izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
14. Vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot datus no grafika.
15. Divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot datus no grafika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamikas pirmais likums - I 00:20:00 zema 7p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina vienkāršākie uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmais termodinamikas likums - II 00:25:00 vidēja 8p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.
2. Pirmais termodinamikas likums - III 00:35:00 augsta 10p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina augstākas grūtības pakāpes uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.