24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma un koordinātes vienādojumi Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma un koordinātes vienādojumi. Piemēros parādīta kustību raksturojošo lielumu iegūšana no šiem vienādojumiem.
2. Vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma un paātrinājuma grafiki Apskata galvenos paātrinājuma un ātruma atkarību no laika raksturojošus grafikus vienmērīgi paātrinātā kustībā
3. Ātruma grafiku īpašība Apskatīta ātrumu grafiku īpašība par laukuma un pārvietojuma skaitlisko vērtību sakritību.
4. Pārvietojuma, ceļa un koordinātes grafiki Apskatīti vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma projekcijas, ceļa un koordinātes grafiki un to galvenās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par kustības vienādojumiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība par kustības vienādojumiem.
2. Kustības vienādojumu izvēle 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka vienādojuma veids, kurš apraksta dotās kustības īpašības.
3. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāatpazīst kustības grafiku veids atbilstoši dotajiem nosacījumiem. Jāatrod atbilstošais kustības vienādojums dotajam kustības grafikam.
4. Paātrinātu kustību ātruma grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 4,3 p. Izmantojot doto kustības ātruma grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojoši lielumi.
5. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Izmantojot vienmērīgas un paātrinātas kustības grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojošie lielumi.
6. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Izmantojot vienmērīgas un paātrinātas kustības grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojošie lielumi.
7. Trīs dažāda rakstura kustības posmu grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dotajam trīs dažāda rakstura kustības posmu grafikam jāaprēķina kustību raksturojošie lielumi.
8. Kustības raksturlielumu aprēķins ātruma virziena maiņas gadījumā. 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Jāaprēķina kustības raksturlielumi, ja kustības laikā mainās ātruma virziens.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības vienādojumi un grafiki. 00:20:00 vidēja 10,5 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība. Jānoskaidro atbilstība starp doto grafiku un kustības vienādojumiem. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur nemainās kustības virziens.
2. Vienmērīgi paātrinātas kustības vienādojumi un grafiki_II 00:25:00 vidēja 11 p. Jāizvēlās un jāuzraksta atbilstošs kustības vienādojums dotajam grafikam. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur nemainās kustības virziens.
3. Vienmērīgi paātrinātas kustības vienādojumi un grafiki. 00:30:00 augsta 10 p. Jāizvēlās un jāuzraksta atbilstošs kustības vienādojums dotajam grafikam. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur mainās kustības virziens.