Kustību raksturojošos lielumu - paātrinājuma, ātruma, ceļa, pārvietojuma un koordinātes atkarību no laika bieži attēlo grafiski:
  • paātrinājumam
     
    YCUZD_221213_4825_paatr_gr.svg
 
Paātrinājuma vienādojums vienmērīgi paātrinātā kustībā \(a=\mathrm{const}\).
Paātrinājuma modulis atkarībā no laika nemainās - grafiks paralēls laika asij.
 
I - ax=4ms2
II - ax=0ms2 - vienmērīga kustība
III - ax=4ms2
 
  • ātrumam
Ātruma vienādojums vienmērīgi paātrinātā taisnlīnijas kustībā ir vx=v0x+axt - sakarība lineāra, tātad grafiks ir taisne. Atkarībā no ķermeņa kustības attiecībā pret X asi un paātrinājuma projekcijas zīmes ir iespējami vairāki varianti:
 
a) v0x>0,ax>0 - vienmērīgi paātrināta X ass virzienā.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grI.svg
 
Ātruma vienādojums: vx=10+t
 
b) v0x>0,ax<0 - vienmērīgi palēnināta X ass virzienā.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grII.svg
 
Ātruma vienādojums: vx=302t
 
c) v0x<0,ax>0 - vienmērīgi palēnināta pretēji X asij.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grIII.svg
 
Ātruma vienādojums: vx=30+t
 
d) v0x<0,ax<0 - vienmērīgi paātrināta pretēji X asij.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grIV.svg
 
Ātruma vienādojums: vx=52t
 
e) Dažādi kustības veidi.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grV.svg
 
Posms I - vienmērīgi paātrināta kustība no miera stāvokļa X ass virzienā.
Posms II - vienmērīga kustība X ass virzienā.
 
f) Kustības virziena maiņa attiecībā pret X asi.
 
YCUZD_221213_4825_vx_grVI.svg
 
Posms I - vienmērīgi palēnināta kustība X ass virzienā.
Posms II - vienmērīgi paātrināta kustība pretēji X ass virzienam.