Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki 1p.
2. Kustības vienādojumu izvēle 1p.
3. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana 2p.
4. Kustības raksturlielumu aprēķins ātruma virziena maiņas gadījumā. 6p.