Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10,5p.
1. Apgalvojumi par kustības vienādojumiem 1p.
2. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana 2p.
3. Paātrinātu kustību ātruma grafika aprēķins 3,5p.
4. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins 4p.