Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par vienmērīgā taisnlīnijas kustībā lietotiem pamatjēdzieniem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kustības grafiku un vienādojumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
3. Pārvietojuma projekcijas un ceļa aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Vienmērīgas kustības veiktais attālums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Koordinātes aprēķināšana izmantojot vienādojumu

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Ceļa un kustības gala koordinātes aprēķins pēc ātruma projekcijas grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
7. Lielākā ātruma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Koordinātu ass sākumpunktā nonākšanas laiks.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kustības laika aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kustības ātruma grafika raksturlielumu aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem