Vienmērīgu taisnlīnijas kustību raksturojošie vienādojumi:  
  • kustības koordinātes vienādojums - raksturo ķermeņa stāvokļa koordinātes atkarību no sākuma koordinātes, kustības ātruma un kustībā pavadītā laika. Tā kā kustība sākās punktā x0, racionāli pieņemt, ka laika sākuma moments arī ir nulle - tādā gadījumā \(\Delta t = t\). Izmantojot iepriekš lietotās sakarības, varam iegūt šo vienādojumu:
    x=x0+vxt (Mērvienības SI sistēmā!)
Piemērs:
\(x = 25 + 4t\)
Kustības sākuma koordināte \(x_0 = 25\ \mathrm{m}\),
kustības ātrums \(v=4\ \mathrm{m/s}\) (ātruma projekcija \(v_x = 4\ \mathrm{m/s}\)) - kustība \(X\) ass virzienā. 
Piemērs:
\(x = -10-2t\)
Kustības sākuma koordināte \(x_0 = -10\ \mathrm{m}\),
kustības ātrums \(v=2\ \mathrm{m/s}\) (ātruma projekcija \(v_x = -2\ \mathrm{m/s}\)) - kustība pretēji \(X\) asij.
  • ātruma projekcijas vienādojums \(v_x = \mathrm{const}\).
Piemērs:
\(v_x = 20\) - ķermenis pārvietojas ar ātrumu \(v=20\ \mathrm{m/s}\), \(X\) ass virzienā.
\(v_x = -15\) - ķermenis pārvietojas ar ātrumu \(v=15\ \mathrm{m/s}\), pretēji \(X\) ass virzienam.
  • pārvietojuma projekcijas vienādojums \(s_x = v_x t\)
Piemērs:
\(s_x = 12t\) - kustība notiek \(X\) ass virzienā ar ātrumu \(v=12\ \mathrm{m/s}\).
\(s_x = -5t\) - kustība notiek pretēji \(X\) asij ar ātrumu \(v = 5\ \mathrm{m/s}\).
  • ceļa vienādojums \(l=vt\)
Piemērs:
\(l=30t\) - kustība notiek ar ātrumu \(v = 30\ \mathrm{m/s}\) - virziens nav svarīgs.