1. Grafiks kustības koordinātes atkarībai no laika.
 
a) kustība \(X\) ass virzienā:
 
Koord_1p.svg
 
\(x_0 = -100\ \mathrm{m}\)
\(v_x = 20\ \mathrm{m/s}\)
 
vx=sxΔt=xx0Δt==700(100)40=20ms
 
Koordinātes vienādojums \(x = -100+20t\),
ātruma projekcijas vienādojums \(v_x = 20\).
 
b) kustība pretēji \(X\) ass virzienam:
 
Koord_1neg.svg
 
\(x_0 = 800\ \mathrm{m}\),
\(v_x = -30\ \mathrm{m/s}\)  
 
vx=sxΔt=xx0Δt==400(800)40=30ms
 
Koordinātes vienādojums \(x = 800-30t\),
ātruma projekcijas vienādojums \(v_x = -30\).
 
2. Grafiks ātruma projekcijas atkarībai no laika.
 
a) kustība \(X\) ass virzienā:
 
atr_1poz.svg
 
\(v_x = 15\ \mathrm{m/s}\)
 
Ātruma projekcijas vienādojums:
\(v_x = 15\)
 
Lai uzrakstītu koordinātes kustības vienādojumu, jābūt papildus dotai kustības sākuma koordinātei x0!
 
b) kustība pretēji \(X\) asij:
 
atr_1neg.svg
 
\(v_x = -10\ \mathrm{m/s}\)
 
Ātruma projekcijas vienādojums:
\(v_x = -10\)
 
3. Grafiks pārvietojuma projekcijas atkarībai no laika.
 
a) kustība \(X\) ass virzienā:
 
parv_proj_poz1.svg
 
Grafiks vienmēr sākas no koordinātu sistēmas sākumpunkta.
Projekcijas vienādojums:
\(s_x = v_x t = 10t\)   
 
vx=sxΔt=40040=10ms
 
a) kustība pretēji \(X\) ass virzienam:
 
parv_proj_neg1.svg
 
Projekcijas vienādojums:
\(s_x = v_x t = -30 t\)   
  
vx=sxΔt=60020=30ms
 
4. Grafiks kustības laikā veiktā ceļa atkarībai no laika.
 
cela_gr.svg
 
Ceļa grafiks arī vienmēr sākas no koordinātu sistēmas sākumpunkta un atrodas tikai koordinātu plaknes 1. kvadrantā - tikai pozitīvas vērtības.
Kustības ceļa vienādojums:
\(l = vt = 40 t\)           
 
v=lΔt=60015=40ms