Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Kustības grafiku un vienādojumu atpazīšana 1,5p.
2. Vienmērīgas kustības veiktais attālums 1p.
3. Ceļa un kustības gala koordinātes aprēķins pēc ātruma projekcijas grafika 1,5p.
4. Kustības laika aprēķins 1p.
5. Kustības ātruma grafika raksturlielumu aprēķins 3p.
6. Satikšanās laiks 1p.