Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Kustības koordinātes grafika analīze 7p.