Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Apgalvojumi par vienmērīgā taisnlīnijas kustībā lietotiem pamatjēdzieniem 1p.
2. Kustības grafiku un vienādojumu atpazīšana 1,5p.
3. Pārvietojuma projekcijas un ceļa aprēķins 1,5p.
4. Koordinātes aprēķināšana izmantojot vienādojumu 1p.
5. Lielākā ātruma noteikšana 2p.
6. Attāluma aprēķināšana 1p.