29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Impulss Aprakstīts fizikāls lielums - impulss.
2. Impulsa nezūdamības likums Formulēts impulsa nezūdamības likums un paskaidrots noslēgtas sistēmas jēdziens.
3. Absolūti elastīgas sadursmes Aprakstītas absolūti elastīgu sadursmju kvantitatīvās aprēķinu iespējas.
4. Absolūti elastīgas sadursmes - īpaši gadījumi Aprakstīti elastīgu sadursmju īpaši gadījumi - vienādas masas, viens no ķermeņiem nekustīgs, sadursme ar sienu.
5. Absolūti neelastīgas sadursmes Aprakstītas absolūti neelastīgas centrālas sadursmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikti apgalvojumi par ķermeņa impulsu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība par ķermeņa impulsa īpašībām.
2. Ķermeņa impulss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ķermeņa impulss, ja dota tā masa un kustības ātrums.
3. Impulss un ātruma vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina ķermeņa impulss, ja kustība tiek aprakstīta ar ātruma vienādojumu.
4. Koordinātes vienādojums un impulss 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina lodītes impulss pēc dotā laika, ja zināma tās masa un kustības koordinātes vienādojums.
5. Impulss un bremzēšanas paātrinājums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina bremzēšanas paātrinājums, ja dots ķermeņa impulss un bremzēšanas ceļa garums
6. Drezīnas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina drezīnas un cilvēka ātrums pēc cilvēka uzlēciena, ja cilvēka kustība ir perpendikulāra drezīnas kustībai.
7. Divu platformu sadursme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina ar kādu ātrumu un ar kādā virzienā pārvietosies platformas pēc sakabināšanās.
8. Bises ātrums pēc šāviena 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina bises iegūtais ātrums pēc šāviena, ja zināmi lodes izlidošanas dati.
9. Raķetes 1. pakāpes ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina raķetes 1. pakāpes kustības ātrums pēc 2. pakāpes atdališanās.
10. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina sienas saņemtais impulss elastīgā sadursmē ar bumbiņu.
11. Lodes impulss lidojuma laikā 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina vertikāli izšautas lodes impulss kādā trajektorijas punktā, ja zināms lodes tilpums, blīvums un lidojuma laiks.
12. Impulss un slīpā plakne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina kastes impulss pie slīpās plaknes pamata, ja slīdot uz to darbojas noteikts berzes spēks.
13. Divu ložu absolūti neelastīga sadursme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina ložu kustības ātrums pēc absolūti neelastīgas sadursmes un siltuma daudzums, kas izdalās sadursmē.
14. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina sienas saņemtais impulss elastīgā sadursmē ar bumbiņu, ja tā veido šauru leņķi sadursmē ar sienu.
15. Plosta ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina plosta ātrums pēc tam, kad uz tā uzlec cilvēks.
16. Metāla un plastlīna lodes sadursme 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina metāla un plastilīna lodes kinētiskā enerģija pēc sadursmes un izdalītais siltuma daudzums.
17. Plastilīna bumbiņas sadursme ar sienu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina vairāki neelastīgu sadursmi raksturojošie lielumi.
18. Ballistiskais svārsts 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina lodes ātrums, izmantojot ar ballistisko svārstu iegūtus eksperimenta rezultātus.
19. Klucīša kritiens no galda virsmas pēc sadursmes ar lodi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina cik lielā attālumā no galda nokritīs klucītis pēc neelastīgas sadursmes ar lodi.
20. Atsperes garuma maiņa pēc tai piestiprināta klucīša sadursmes ar lodi 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina atsperes garuma izmaiņa, ja tai piestiprinātā klucītī iestrēgst lidojoša lode.
21. Auklas novirzes leņķis 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina auklas novirzes leņķis, ja tajā iestiprinātā plastilīna bumbā tiek iešauta metāliska lode.
22. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina cik lielā attālumā pārvietosies klucītis pēc neelastīgas sadursmes ar lodi.
23. Lodīšu pacelšanās pēc absolūti neelastīgas sadursmes 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina par cik cm pacelsies lodītes pēc apsolūti neelastīgas sadursmes.
24. Neelastīgas sadursmes raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Jāaprēķina vairāki apsolūti neelastīgas sadursmes raksturlielumi.
25. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Jāaprēķina ložu kustības ātrumi un jānosaka kustības virzieni pēc absolūti elastīgas sadursmes, ja viena no lodēm ir nekustīga.
26. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Jāaprēķina ložu kustības ātrumi un jānosaka kustības virzieni pēc absolūti elastīgas sadursmes, ja viena no lodēm ir nekustīga.
27. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi un lodes temperatūra 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Jāaprēķina cik lielā attālumā pārvietosies klucītis pēc neelastīgas sadursmes ar lodi un par cik grādiem sasils lode sadursmes laikā.
28. Ložu absolūti elastīga sadursme 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Jāaprēķina ložu ātrumi un jānosaka kustības virzieni pēc absolūti elastīgas sadursmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodes impulss Citi zema 1 p. Jāaprēķina lidojošas lodes impulss, ja zināma tās masa (g) un lidošanas ātrums (km/h).
2. Drezīnas ātrums Citi vidēja 2 p. Jāaprēķina drezīnas un cilvēka ātrums pēc cilvēka uzlēciena.
3. Neelastīgas sadursmes raksturlielumi Citi vidēja 4 p. Jāaprēķina vairāki apsolūti neelastīgas sadursmes raksturlielumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa impulss un sadursmes - I 00:20:00 vidēja 9 p. Vienkārši uzdevumi par ķermeņa impulsu un sadursmēm.
2. Ķermeņa impulss un sadursmes - II 00:30:00 augsta 13,5 p. Grūtāki (kompleksi) uzdevumi par ķermeņa impulsu un sadursmēm.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa impulss un sadursmes - III 00:20:00 vidēja 9 p. Vidējas grūtības uzdevumi par ķermeņa impulsu un sadursmēm.
2. Ķermeņa impulss un sadursmes - IV 00:25:00 vidēja 12 p. Vidējas grūtības uzdevumi par ķermeņa impulsu un sadursmēm.