Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Izteikti apgalvojumi par ķermeņa impulsu 2p.
2. Impulss un ātruma vienādojums 1,5p.
3. Drezīnas ātrums 1,5p.
4. Bises ātrums pēc šāviena 2p.
5. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu 2p.