Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

13,5p.
1. Ķermeņa impulss 1p.
2. Neelastīgas sadursmes raksturlielumi 4,5p.
3. Impulss un slīpā plakne 2,5p.
4. Divu ložu absolūti neelastīga sadursme 2,5p.
5. Atsperes garuma maiņa pēc tai piestiprināta klucīša sadursmes ar lodi 3p.