24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izteikti apgalvojumi par ķermeņa impulsu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Ķermeņa impulss

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Impulss un ātruma vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
4. Koordinātes vienādojums un impulss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Impulss un bremzēšanas paātrinājums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Drezīnas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Divu platformu sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Bises ātrums pēc šāviena

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Raķetes 1. pakāpes ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Lodes impulss lidojuma laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
12. Impulss un slīpā plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Divu ložu absolūti neelastīga sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Bumbiņas elastīga sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Plosta ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Metāla un plastlīna lodes sadursme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Plastilīna bumbiņas sadursme ar sienu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Ballistiskais svārsts

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Klucīša kritiens no galda virsmas pēc sadursmes ar lodi

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Atsperes garuma maiņa pēc tai piestiprināta klucīša sadursmes ar lodi

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Auklas novirzes leņķis

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Lodīšu pacelšanās pēc absolūti neelastīgas sadursmes

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Neelastīgas sadursmes raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
25. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

6
26. Lodes absolūti elastīga sadursme ar nekustīgu lodi

Grūtības pakāpe: augsta

7
27. Klucīša pārvietojums pēc sadursmes ar lidojošu lodi un lodes temperatūra

Grūtības pakāpe: augsta

7
28. Ložu absolūti elastīga sadursme

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Ķermeņa impulss un sadursmes - I

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Ķermeņa impulss un sadursmes - II

Grūtības pakāpe: augsta

13,5

Materiāli skolotājiem