Ķermeņu sadursmju kvantitatīvai analīzei izmanto īpašu fizikālo lielumu - impulsu.
Par impulsu \(p\) sauc ķermeņa masas \(m\) un ātruma \(v\) reizinājumu.
p=mv
 
Impulss ir vektoriāls lielums un vektora virziens vērsts ķermeņa momentānā ātruma \(v\) vektora virzienā.
Impulsa vienība SI mērvienību sistēmā ir kgms un tai nav īpaša nosaukuma.
 
Ķermeņa ātruma un masas reizinājumam (impulsam) agrāk populārs nosaukums bija kustības daudzums. Tas arī nozīmē to, ka dažās situācijās (īpaši sadursmēs) nozīmīgs ir abu lielumu reizinājums, ne tikai katrs no tiem atsevišķi.
Svarīgi!
Vienādus impulsus var iegūt liela masa ar mazu ātrumu un maza masa ar lielu ātrumu.