Teorija

Uzdevumi

1. Darba resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Darba tirgus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Valdība, Arodbiedrība darba tirgū

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Alga un tās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Neto algas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Bezdarbs un tā formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Bezdarba līmeņa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Nodarbinātības līmenis

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Darba resursi un darba samaksa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Arodbiedrības darba tirgū; Nodarbinātība un Bezdarbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem