Iesaistīties darba tirgū var dažādi, kā:
 • Darba ņēmējs;
 • Darba devējs;
 • Pašnodarbināta persona;
 • Aroddarbības vai profesionālās darbības veicējs.
Darba ņēmējs - fiziska persona, kas uz darba līguma pamata par noslēgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.

Darba devējs - fiziska vai juridiska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.
 
Kur var atrast darba vietu?
 • Vakances piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra. Tāpat darba vietu var atrast interneta portālos: www.cv.lvwww.cvmarket.lv, www.prakse.lv u.c. Kā arī sludinājuma portālos: www.ss.com, www.zip.lv, u.c.
 • Daudzi uzņēmumi ievieto informāciju par brīvajām vakancēm savās mājas lapās.
 • Reklāmas izdevumos un laikrakstos.
 • Nodarbinātības valsts aģentūrā.
 • Iegūstot informāciju no radiem, draugiem, paziņām.
 • Ar biroju palīdzību, kas par samaksu atrod darba vietas Latvijā un ārzemēs.
Naudas skolas pašpārbaudes testā ikviens interesents var noteikt tās savas prasmes un zināšanas, kas ļauj jau šobrīd veiksmīgi konkurēt darba tirgū, kā arī atklāt tās, kuras vēl pilnveidojamas.
  
Curriculum Vitae
CV (Curriculum Vitae) jeb dzīves apraksta mērķis ir sniegt pārskatāmu priekšstatu par dzīves gaitām, izglītību un darba pieredzi ar mērķi, lai potenciālais darba devējs būtu ieinteresēts uzaicināt uz darba interviju.

CV iekļaujamā informācija:
 • Personas dati: Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, adrese, telefons;
 • Mērķis: Vakance, uz kuru tiek pretendēts;
 • Izglītība: Mācību laika periods, izglītības iestāde, specialitāte (šī informācija jāsniedz hronoloģiski apgrieztā secībā – pirmo jāmin to izglītības iestādi, kura tika pabeigta pēdējā);
 • Darba pieredze: Līdzīgi kā ar izglītību – jāsāk darba pieredzes apraksts ar pēdējās darba vietas aprakstu, minot laika periodu, kad tika strādāts, darba vietas nosaukumu, ieņemamo amatu, īsu pienākumu uzskaitījumu;
 • Papildus izglītība: Kursi, semināri, pašizglītošanās ceļā apgūtās prasmes, zināšanas (tiek aprakstīti tādā pašā kārtībā kā izglītība);
 • Valodu zināšanas: Jāmin valodas, kuras tiek pārvaldītas, kā arī jāprecizē, kādas ir šīs zināšanas (brīvi, sarunvaloda, pamatzināšanas, dzimtā valoda). Valodu zināšanas var novērtēt, izmantojot Europass Valodu pase, "kas ir standartizēts Eiropas līmeņa dokuments, kas palīdz noteikt un demonstrēt savu svešvalodu zināšanu līmeni un lingvistisko pieredzi, neatkarīgi no tā, vai valodu apguvāt formālajā izglītībā, vai ārpus tās."
 • Citas prasmes: Piemēram, datorprogrammas, kuras tiek pārvaldītas, autovadītāja apliecība uc.
 • Bez uzskaitītajām CV sadaļām ir iespējams aprakstīt arī intereses vai hobijus, kā arī dot atsauci par rekomendācijām.
CV veidlapas var iegūt Europass mājas lapā.
 
 
Motivācijas jeb Pieteikuma vēstules
 
Motivācijas jeb Pieteikuma vēstules mērķis ir demonstrēt potenciālajam darba devējam piemērotību un motivāciju, sākot darbu iecerētajā vakancē.

Informācija, kas tiek iekļauta Motivācijas vēstulē:
 
Rakstot motivācijas vēstuli, ievērojiet lietišķās sarakstes pamatprincipus – lapas augšējā labajā stūrī tiek minētas adresāta koordinātes, zemāk – nosūtītāja adrese, datums.
 
Motivācijas vēstuli pieņemts adresēt konkrētam cilvēkam uzņēmumā, taču, ja nav zināms cilvēka vārds un uzvārds, var:
 • izmantot uzrunu Cien. kundzes, god. kungi!
 • adresēt to uzņēmuma personāldaļai vai noformēt vēstuli kā pieteikumu.
Pirmajā vēstules daļā ir jāsniedz atsauces uz informācijas avotu, no kura ir uzzināts par šo vakanci.
 
Otrā daļa ir izvērstāka - tajā ir jānodemonstrē sava atbilstība izvirzītajam mērķim. Jāapraksta, kāpēc esat piemērots šim amatam, ko līdzīgu jau esat darījis, kādas ir īpašās iemaņas, sasniegumi. Kāpēc esat ieinteresēts strādāt šajā uzņēmumā, kāds varētu būt ieguldījums uzņēmumā.
 
Vēstules trešā daļa ir nobeigums, kurā ir jānorāda, ka "priecātos ja saņemtu uzaicinājumu uz interviju, lai klātienē varētu pārrunāt piemērotību attiecīgajai vakancei".
 
Neaizmirstiet vēstuli parakstīt! :)
 
Darba līgums
Darba līgums ir rakstiska vienošanās starp darba devēju un darba ņēmēju, kas parasti tiek noslēgts divos eksemplāros.

Līgumā vajadzētu precīzi atrunāt darba vietu, darba pienākumus, darba samaksu, iespējamās privilēģijas, darba līguma laušanas nosacījumus.

Darba ņēmējam izdevīgāk līgumu slēgt uz nenoteiktu laiku, taču darba devējs var noteikt arī pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem.
Ja darba devējs ar darba ņēmēju noslēdz darba līgumu uz noteiktu termiņu un darba attiecības turpinās arī pēc noteiktā termiņa, šis līgums automātiski kļūst par beztermiņa līgumu.

Pēc darba līguma noslēgšanas, darba ņēmējam būtu jāpārliecinās, vai ir izdots rīkojums par pieņemšanu darbā un ir aizpildīta nodokļu grāmatiņa.
 
Darba attiecības regulē galvenokārt Darba likums.
 
Atsauce:
http://www.karjerascentrs.lv/cv.aspx
http://www.karjerascentrs.lv/motivacijasVestule.aspx
http://www.europass.lv/valodu-pase
http://www.europass.lv/curriculum-vitae
Atsauce:
https://www.naudasskola.lv/lv/speles#n1872-nosaki-savu-konkuretspeju-darba-tirgu