Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Arodbiedrības darba tirgū 1p.
2. Bezdarbs un tā formas 1p.
3. Nodarbinātības līmenis 1p.
4. Bezdarba līmeņa aprēķināšana 1p.