Teorija

Uzdevumi

1. Komercdarbības būtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Finansēšanas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kredīts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kredīta procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienkāršie procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Saliktie procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kredīta procentu lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kredīts ar priekšapmaksu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Grāmatvedības organizēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Grāmatvedības bilance

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Peļņa, izmaksas, ieņēmumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Peļņas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Amortizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kopējās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Darba ražīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Darba ražīguma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vidējās izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Rentabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Komercdarbība. Izmaksas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Grāmatvedība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Kredīts. Amortizācija. Darba ražīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem