Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iedzīvotāju sastāvs Nodarbinātie, darba meklētāji, ekonomiski aktīvie darbaspējas vecumā, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji.
2. Darba resursi Darba resursu pieprasījums. Darba resursu piedāvājums. Līdzsvars darba tirgū.
3. Iesaistīšanās darba tirgū Darba līgums. CV un motivācijas vēstule.
4. Darba samaksa Darba samaksa, tās veidi un valsts iejaukšanās darba tirgū.Bruto, neto alga. Neto algas aprēķins.
5. Valdība un arodbiedrības Valdība un arodbiedrības darba tirgū - Streiks, lokauts, koplīgums
6. Bezdarbs un bezdarba līmenis Bezdarbs un bezdarbnieks. Frikcionālais, cikliskais, strukturālais, sezonas bezdarbs. Pilnīga nodarbinātība, dabiskais bezdarba līmenis.
7. Latvijas darba tirgus iezīmes Latvijas darba tirgus raksturīgās iezīmes un īpatnības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba resursi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba resursi, to pieprasījums un piedāvājums
2. Darba tirgus 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba pieprasījuma un darba piedāvājuma ietekmējošie faktori
3. Valdība, Arodbiedrība darba tirgū 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Arodbiedrība, lokauts, streiks, minimālā darba alga, koplīgums
4. Alga un tās veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Samaksa par algu, algas veidi, valsts iejaukšanās darba tirgū
5. Neto algas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Neto darba algas aprēķins
6. Bezdarbs un tā formas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bezdarbs, tā formas un bezdarba līmenis
7. Bezdarba līmeņa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bezdarba līmeņa aprēķināšana
8. Nodarbinātības līmenis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nodarbinātības līmeņa aprēķināšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 16. jautājums - Iedzīvotāju sastāvs (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot, kā darbojas darba tirgus, kas ir darbaspēks (ekonomiski aktīvie iedzīvotāji) un nodarbinātība.
2. 1. daļa 1. uzd. 17. jautājums - Bezdarbs un bezdarba līmenis (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot, kas ir bezdarbs un bezdarba formas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba resursi Citi vidēja 1p. Darba resursi un to pieprasījums un piedāvājums
2. Darba samaksa I Citi vidēja 1p. Darba samaksa, darba veidi, valsts iejaukšanās darba tirgū.
3. Darba samaksa II Citi vidēja 1p. Neto alga, Bruto alga, Reālā alga, VSAOI likmes, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Neapliekamais minimums, Apgādājamie, Minimālā alga
4. Arodbiedrības darba tirgū Citi vidēja 1p. Arodbiedrība, Lokauts, Streiks, Koplīgums
5. Bezdarbs un tā formas Citi vidēja 1p. Bezdarbs, tā formas un bezdarba līmenis
6. Nodarbinātības līmenis Citi vidēja 1p. Nodarbinātības līmeņa aprēķināšana
7. Bezdarba līmeņa aprēķināšana Citi vidēja 1p. Bezdarba līmeņa aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba resursi un darba samaksa 00:20:00 vidēja 4p. Darba resursi, Neto alga, Bruto alga, Reālā alga, Minimālā alga, Neto algas aprēķins
2. Arodbiedrības darba tirgū; Nodarbinātība un Bezdarbs 00:00:00 vidēja 4p. Arodbiedrība, Lokauts, Streiks, Koplīgums, Bezdarba veidi, Bezdarba līmeņa un nodarbinātības līmeņa aprēķins