Teorija

Uzdevumi

1. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Abinieku pielāgojumi dzīves videi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Vardes attīstības cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Latvijas abinieki

Grūtības pakāpe: zema

4

Testi

1. Abinieku uzbūve un funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem