Mūsdienās sastopamas aptuveni 5000 abinieku sugu. Latvijā dzīvo 13 abinieku sugas - 6 varžu sugas, 5 krupju sugas un 2 tritonu sugas. Visi Latvijas abinieki ir saudzējami, jo zūd to dzīvesvide. Ūdensbaseini tiek piesārņoti ar sadzīves un rūpnieciskajiem atkritumiem. Abiniekiem kaitē arī pesticīdu - kaitēkļu apkarošanas līdzekļu nonākšana vidē.
  
Bezastaino abinieku kārta. Vardes.
  
parasta.png
Parastā varde bieži klejo tālu no ūdeņiem.
Nārsta saucienu ieraksts: 
 
diika.png
Dīķa varde ziemu pavada uz sauszemes grauzēju alās, bedrēs.
 
purva.png
Purva varžu tēviņi nārsta laikā kļūst gaišzili.
 
ezera.png
Ezera vardes ir lielas, tās uzbrūk pat zivīm un citām vardēm.
 
zaljaa.png
Zaļā varde ir radusies, krustojoties dīķa un ezera vardei.
 
ko.png
Kokuvardes Latvijā bija izzudušas, tās Kurzemes pusē ir ievestas un sekmīgi vairojas. Aizsargājama suga.
 
Bezastaino abinieku kārta. Krupji.
  
Krupju āda ir grubuļaina un klāta kārpām, tai nedraud izžūšana un tāpēc krupji var uzturēties tālu no ūdenskrātuvēm. Briesmu brīdī ādas dziedzeri izdala indīgas vai kairinošas vielas, kas atbaida ienaidniekus.
 
par.png
Parastais krupis iznīcina kailgliemežus un citus dārza kaitēkļus.
 
smiksu.png
Smilšu krupis ir aizsargājama suga, jo cilvēku darbības rezultātā samazinās to dzīves vietas.
 
zalais.png
Zaļais krupis
 
brvakr.png
Brūnais varžukrupis, atbaidot ienaidniekus, izdala ķiploku smaku.
 
svuk.png
Sarkanvēdera ugunskrupis ir aizsargājams dzīvnieks. Balss ieraksts: Sarkanvēdera ugunskrupis.
 
  
Astaino abinieku kārta. Tritoni.
 
Tritonu tēviņiem nārsta laikā uz muguras attīstās spurai  līdzīga ādas kroka. Tritoniem ir labas reģenerācijas spējas.
 
ltr.png
Lielais tritons ir aizsargājama suga.
 
matr.png
Mazais tritons ir bieži sastopams.