PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk

Teorija

Uzdevumi

1. Zivs ārējās uzbūves pielāgotība dzīvei ūdenī

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Zivju iekšējā uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Zivju vairošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Zivju barošanās ķēdes

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Kaulzivju un skrimšļzivju atšķirības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Saldūdens un jūras zivis

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Zivju daudzveidības saglabāšana

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Zivju raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem