Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. Zivju īpašības 3p.
2. Zivs ārējās uzbūves pielāgotība dzīvei ūdenī 3p.
3. Zivju iekšējā uzbūve 6p.
4. Zivju vairošanās 2p.
5. Zivju barošanās ķēdes 6p.
6. Kaulzivju un skrimšļzivju atšķirības 6p.
7. Zivju daudzveidības saglabāšana 1p.
8. Zivju daudzveidības saglabāšana 1p.