24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zivju ārējā uzbūve Skolēni iepazīst zivju ārējo uzbūvi - spuru veidus, zvīņas, var aplūkot video par plekstes krāsas maiņu un animāciju par zivs vecuma noteikšanu pēc zvīņām - ir dota saite uz tām.
2. Zivju iekšējā uzbūve Skolēni mācās zivju iekšējo uzbūvi - elpošanas, gremošanas, nervu, asinsrites un izvadsistēmu, izpēta skeleta, asinsrites un iekšējo orgānu attēlus. Attēli ir piemēroti demonstrēšanai uz ekrāna.
3. Zivju vairošanās Skolēni apgūst ar zivju vairošanos saistītos jēdzienus - nārsts, ikri, pieņi, ārējā apaugļošanās, nārsta migrācija. Ieteicama animācijas "Lašu dzīvības ceļš" (ir dota saite) noskatīšanās, lai skolēni gūtu pilnīgāku priekšstatu par zivju vairošanos.
4. Saldūdens zivju daudzveidība Skolēni gūst priekšstatu par biežāk sastopamajām saldūdens zivīm, iepazīstoties ar to attēliem un īsiem aprakstiem. Ir dotas saites uz video par līdaku uzbrukumiem medījumam un karpu mazuļu barošanos zivju dīķī.
5. Jūras zivju daudzveidība Skolēni iepazīst rūpnieciski nozīmīgāko Baltijas jūras zivju attēlus un īsus aprakstus. Ir dotas saites uz video par reņģu baru un lucīšiem.
6. Zivju daudzveidību apdraudošie faktori Skolēni apgūst jēdzienus ,,...eitrofikācija, ihtiologs, zivju ceļš " un gūst priekšstatu par zivju daudzveidību apdraudošiem faktoriem. Noskatoties video ,,Kā strādā zivkopji", tiek iepazīta šī retā profesija.
7. 08 Kaulzivis un skrimšļzivis Skrimšļzivju un kaulzivju salīdzinājums, video par himērām un milzu rajām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zivs ārējās uzbūves pielāgotība dzīvei ūdenī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par zivs ķermeņa pielāgotību dzīvei ūdenī, nosaucot spuru veidus attēlā un pabeidzot teikumus par zivs pielāgojumiem.
2. Zivju iekšējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni nostiprina zināšanas par zivs iekšējo uzbūvi un orgānu funkcijām, meklējot orgānus zivs iekšējās uzbūves attēlā un atzīmējot to funkcijas.
3. Zivju vairošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni sarindo laša attīstības stadijas no ikriem līdz pieaugušam lasim un nostiprina zināšanas par vairošanās jēdzieniem.
4. Zivju barošanās ķēdes 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Skolēni izveido barošanās ķēdi dotajai zivij. Uzdevuma veikšanai nepieciešama izpratne par barošanās attiecībām ekosistēmā, jābūt priekšstatam par doto organismu dzīvesveidu.
5. Kaulzivju un skrimšļzivju atšķirības 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni mācās atšķirt kaulzivis no skrimšļzivīm.
6. Saldūdens un jūras zivis 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni pēc attēla atpazīst zivs sugu un izveido tās iespējamo barošanās ķēdi. Barības ķēdes veidošanai nepieciešamas zināšanas par dažādu dzīvnieku barošanos.
7. Zivju daudzveidības saglabāšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nostiprina jēdzienus eitrofikācija, ihtiologs, zivju ceļš, tauvas josla.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zivju raksturojums 00:00:00 vidēja 28 p. Skolēni nostiprina zināsanas par zivju uzbūvi un dzīvības norisēm, iedalījumu skrimšļzivīs un kaulzivīs, sugu daudzveidību.