Stundu skaits
Skolēnam sasniedzamais rezultāts mācību programmā
Pieejamie materiāli
3
 • Izskaidro abinieku ārējās uzbūves būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
 • Izskaidro abinieku  iekšējās uzbūves un dzīvības procesu būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
 • Izskaidro abinieku un zivju vairošanos un attīstību, lietojot jēdzienus: ārējā un iekšējā apaugļošanās, ola, ikri, nārsts, kurkulis, izmantojot vizuālos materiālus – attēlus, shēmas, mulāžas.
 • Raksturo abinieku  uzvedību nārsta laikā.
 • Ar piemēriem raksturo abinieku rūpes par pēcnācējiem.
 • Raksturo pēc konkrētām pazīmēm dažādu kārtu abiniekus, izmantojot doto informāciju par to daudzveidību.
 • Atpazīst pēc konkrētām pazīmēm Latvijā biežāk sastopamo abinieku sugas.
 • Ar piemēriem raksturo abinieku vietu ekosistēmā, to pielāgotību dzīves videi.
 • Izsaka un pamato savu viedokli par abinieku aizsardzības nepieciešamību.
 • Izsaka un pamato viedokli par eksotisko rāpuļu, abinieku un zivju turēšanu mājas apstākļos, izanalizējot dažādas sadzīves situācijas.
 • Ir iepazinis problēmas zivsaimniecībā, maluzvejniecībā, mazo HES un ūdens piesārņojuma ietekmi uz abinieku  dzīves vidi.
Teorija
 1. Abinieku ārējā uzbūve
 2. Abinieku iekšējā uzbūve
 3. Abinieku vairošanās
 4. Abinieku daudzveidība
 
Uzdevumi
 1. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas
 2. Abinieku pielāgojumi dzīves videi
 3. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums
 4. Vardes attīstības cikls
 5. Latvijas abinieki
 
Testa uzdevums
 1. Abinieku īpašības
 
Tests
 1. Abinieku uzbūve un funkcijas