Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija skolotājam
2. Abinieku ārējā uzbūve Skolēni iepazīst abinieku raksturīgās pazīmes, kārtu pārstāvju attēlus. Ir dota saite uz video par vardes lēcieniem pēc barības.
3. Abinieku iekšējā uzbūve Skolēni gūst priekšstatu par abinieku skeletu, elpošanas, izvadsistēmu un asinsrites sistēmu. Ir iespēja izpētīt vardes skeleta un asinsrites sistēmu shēmas, ir dota saite uz video par abinieku barošanos.
4. Abinieku vairošanās Skolēni papildina zināšanas par abinieku vairošanos, izpētot metamorfozes shēmu, klausoties smilšu krupja saucienus un noskatoties video par kurkuļu attīstību. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
5. Abinieku daudzveidība Skolēni mācās pazīt Latvijas abiniekus attēlos, klausās parastās vardes un sarkanvēdera ugunskrupja balss ierakstu, uzzina abinieku aizsardzības statusu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par abinieku iekšējiem orgāniem, atbildot uz jautājumiem.
2. Abinieku pielāgojumi dzīves videi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izmanto abinieku attēlu un aprakstu, lai atbildētu uz jautājumiem par to pielāgojumiem dzīvesveidam. Risinājuma dotas saites uz video par abinieku pielāgojumiem.
3. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni attīsta prasmi salīdzināt, aplūkojot zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites sistēmas un atbildot uz jautājumiem par tām. Uzdevums trenē uzmanības koncentrēšanas iemaņas.
4. Vardes attīstības cikls 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni sarindo dotās vardes attīstības stadijas loģiskā secībā. Uzdevums veido izpratni par metamorfozi.
5. Latvijas abinieki 2. izziņas līmenis zema 4 p. Skolēni atpazīst Latvijas abiniekus attēlos un nosaka piederību kārtai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Abinieku uzbūve un funkcijas 00:00:00 vidēja 17 p. Skolēni apkopo zināšanas par abiniekiem, papildina priekšstatu par to vietu dabā.