Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Abinieku īpašības 1p.
2. Abinieku iekšējo orgānu funkcijas 3p.
3. Abinieku pielāgojumi dzīves videi 2p.
4. Zīdītāju, abinieku un rāpuļu asinsrites orgānus sistēmas salīdzinājums 1p.
5. Vardes attīstības cikls 6p.
6. Latvijas abinieki 4p.