Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Šūnu uzbūve un funkcijas. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mikroskopijas attīstības vēsture. Mikroskopēšanas pirmsākumi un mūsdienu mikroskopu veidi.
2. Šūnu teorija Šūnu teorijas pamattēzes.
3. Mikropasaules izmēru mērvienības, palielinājuma aprēķināšana. Mikroskopā aplūkotā objekta patiesā izmēra un attēla palielinājuma aprēķināšana.
4. Eikariotu šūnas uzbūve un funkcijas. Eikariotu šūnu uzbūve un organoīdu funkcijas.
5. Plazmatiskā membrāna Plazmatiskās membrānas uzbūve un funkcijas.
6. Kodols Kodola uzbūve un funkcijas.
7. Endoplazmatiskais tīkls, Goldži komplekss, mitohondriji Endoplazmatiskā tīkla, Goldži kompleksa, mitohondriju, lizosomu uzbūve un funkcijas.
8. Plastīdas, ribosomas, peroksisomas, vakuolas Plastīdas, ribosomas, vakuolas, ribosomas, peroksisomas, šūnapvalks, centrosoma, kustību organoīdi - uzbūve, funkcijas.
9. Prokariotu šūnas Prokariotu - baktēriju un zilaļģu šūnu uzbūve.
10. Sēņu šūnu uzbūve Sēņu šūnu uzbūves īpatnības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskopijas vēsture 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas pareizo atbildi par mikroskopijas attīstības vēsturi.
2. Gaismas mikroskopa uzbūve un darbība 1. izziņas līmenis zema 1p. Attēlā atpazīst mikroskopa sastāvdaļas un atzīmē to funkcijas.
3. Šūnu teorija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. izvēlas apgalvojumus, kuri neatbilst šūnu teorijas pamattēzēm.
4. Dzīvnieku šūnas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlā pazīst dzīvnieku šūnas organoīdus, norāda to funkcijas.
5. Augu šūnas uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlā pazīst augu šūnas sastāvdaļas, norāda to funkcijas.
6. Vielu transporta veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlā pazīst vielu transporta veidu un skaidro tā norisi.
7. Organoīdu uzbūve, funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda dotajai funkcijai atbilstošu organoīda attēlu.
8. Prokariotu šūna 1. izziņas līmenis zema 2p. Attēlā pazīst prokariotu šūnas sastāvdaļas un norāda to funkcijas.
9. Šūnas organoīdu mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Pēc attēla nosaka organoīda patiesos izmērus un attēla palielinājumu.
10. Hromosomas 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas precīzāko atbildi uz jautājumu par hromosomām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Vielu transporta veidi (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni atpazīst vielu transporta veidus.
2. 1. daļa. Augu šūnapvalka uzbūve (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izvēlas nosaukumu attēlam par šūnapvalka struktūru.
3. 1. daļa. Dzīvo organismu valstu pārstāvju šūnu uzbūve (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni pēc dotā apraksta nosaka, kādai organismu valstij piederīgā šūna raksturota.
4. 1. daļa. Organoīdu funkcijas (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni atpazīst attēlā šūnas organoīdus un nosauc to funkcijas.
5. 1. daļa. Vielu transports caur šūnas membrānu (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni saskata attēlā vielu transporta veidus caur šūnas membrānu.
6. 1. daļa. Augu šūnas organoīdu funkcijas (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni attēlā atpazīst augu šūnas organoīdus, norāda to funkcijas.
7. 1. daļa. Graudainā ET funkcijas (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni attēlā atpazīst graudaino endoplazmatisko tīklu un norāda tā funkciju.
8. 1. daļa. Protistu līdzība augu un dzīvnieku šūnām (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni saskata augu valsts šūnu pazīmes hlamidomonas un eiglēnas attēlos.
9. 1. daļa. Vielu transports caur šūnas membrānu (2016) Citi vidēja 1p. Skolēni attēlā atpazīst vielu transporta veidus caur šūnas membrānu.
10. 2. daļa. Hloroplasti (2017) Citi vidēja 2p. Skolēni atpazīst hloroplasta attēlu un raksturo tā aktivitāti ietekmējošos faktorus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šūnu teorija un mikroskopa attīstība 00:00:00 vidēja 3p. Vidējas grūtības pakāpes tests par šūnu teoriju un mikroskopijas attīstību.5 min.
2. Šūnu uzbūve un funkcijas 00:00:00 vidēja 7p. Vidējas grūtības pakāpes tests par šūnu uzbūvi un organoīdu funkcijām.10 min.
3. Šūnu uzbūve un funkcijas, šūnu mērīšana un salīdzināšana. 00:00:00 vidēja 9,5p. Vidējas grūtības pakāpes tests paršūnu uzbūvi un funkcijām, šūnu mērīšanu un salīdzināšanu.15 min.