Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Dzīvnieku šūnas uzbūve 2p.
2. Augu šūnas uzbūve 2p.
3. Organoīdu uzbūve, funkcijas 1p.
4. Organoīdu funkcijas. 2p.