3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pieces of Furniture, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Appliances and Devices, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Home Textiles, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Listening, Furniture, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Listening, Appliances and Devices, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Listening, Home Textiles, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Translating into Latvian, Furniture

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Translating into Latvian, Furniture, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Translating into Latvian, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Translating into Latvian, Home Textiles

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Translation into English, Furniture

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Translation into English, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Translation into English, Home Textiles

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Translation into English, Home Textiles, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Furniture and Other Items I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Furniture and Other Items II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Pronunciation, Furniture, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pronunciation, Domestic Appliances and Devices, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Words under the Picture, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Words under the Pictures, Domestic Appliances and Devices, Drop & Drag

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Words under the Picture, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Listening and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Listening and Writing, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Game «The Snake» with Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Game «The Snake» with Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Game «The Snake» with Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Wordsearch, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. Wordsearch, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. Wordsearch, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. Missing Letters, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Missing Letters, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. Missing Letters, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Mixing Letters, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
34. Mixing Letters, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. Mixing Letters, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. Mixing Letters, Home Textiles, Drag and Drop

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
37. Translation into Latvian, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
38. Translation into Latvian, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
39. Translation into English, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
40. Translation into English, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
41. Pronunciation and Writing, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
42. Pronunciation and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
43. Matching and Writing, Items of Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
44. Matching and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

6
45. Matching and Writing, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

6
46. Alphabetical Order, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
47. Alphabetical Order, Items of Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
48. Alphabetical Order, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
49. Alphabetical Order, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
50. Reading, Odd Word in the Line, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

3
51. Dictation, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

4
52. Dictation, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

4
53. Dictation, Home Textiles

Grūtības pakāpe: augsta

4
54. Correcting Mistakes, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

6
55. Correcting Mistakes, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

6
56. Correcting Mistakes, Home Textiles

Grūtības pakāpe: augsta

6
57. Double Puzzle, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

9
58. Double Puzzle, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

9
59. Double Puzzle, Items of Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

9
60. Missing Vowels, Home Textile

Grūtības pakāpe: vidēja

4
61. My House, Odd Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
62. Furniture, Devices and Rooms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
63. Listening, Rooms' Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
64. Listening, Rooms' Description, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: augsta

4
65. Listening for Information, Rooms' Descriptions

Grūtības pakāpe: augsta

6
66. Reading for Information, Living Room

Grūtības pakāpe: augsta

4
67. Reading, Rooms' Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
68. Reading, Rooms' Description, Drag & Drop

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. The Furniture and Items I

Grūtības pakāpe: zema

18
2. Domestic Appliances and Devices I

Grūtības pakāpe: zema

18
3. Home Textiles I

Grūtības pakāpe: zema

18
4. The Furniture and Small Items II

Grūtības pakāpe: vidēja

28
5. Domestic Appliances and Devices II

Grūtības pakāpe: vidēja

28
6. Home Textiles II

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem