Teorija

Uzdevumi

1. Pieces of Furniture, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Appliances and Devices, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Home Textiles, Picture and Words, Multiple choice

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Listening, Furniture, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Listening, Appliances and Devices, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Listening, Home Textiles, Multiple choice, Pictures

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Translating into Latvian, Furniture

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Translating into Latvian, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Translating into Latvian, Home Textiles

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Translation into English, Furniture

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Translation into English, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Translation into English, Home Textiles

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Furniture and Other Items I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Furniture and Other Items II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pronunciation, Furniture, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Pronunciation, Domestic Appliances and Devices, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Words under the Picture, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Words under the Picture, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Listening and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Listening and Writing, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Game «The Snake» with Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Game «The Snake» with Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Game «The Snake» with Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Wordsearch, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. Wordsearch, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. Wordsearch, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. Missing Letters, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Missing Letters, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
29. Missing Letters, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. Mixing Letters, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Mixing Letters, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. Mixing Letters, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Translation into Latvian, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
34. Translation into Latvian, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
35. Translation into English, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
36. Translation into English, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
37. Pronunciation and Writing, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
38. Pronunciation and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
39. Matching and Writing, Items of Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

6
40. Matching and Writing, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

6
41. Matching and Writing, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

6
42. Alphabetical Order, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
43. Alphabetical Order, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: vidēja

4
44. Alphabetical Order, Home Textiles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
45. Reading, Odd Word in the Line, Furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

3
46. Dictation, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

4
47. Dictation, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

4
48. Dictation, Home Textiles

Grūtības pakāpe: augsta

4
49. Correcting Mistakes, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

6
50. Correcting Mistakes, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

6
51. Correcting Mistakes, Home Textiles

Grūtības pakāpe: augsta

6
52. Double Puzzle, Furniture

Grūtības pakāpe: augsta

9
53. Double Puzzle, Domestic Appliances and Devices

Grūtības pakāpe: augsta

9
54. Missing Vowels, Home Textile

Grūtības pakāpe: vidēja

4
55. My House, Odd Words

Grūtības pakāpe: vidēja

3
56. Furniture, Devices and Rooms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
57. Listening, Rooms' Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
58. Listening for Information, Rooms' Descriptions

Grūtības pakāpe: augsta

6
59. Reading for Information, Living Room

Grūtības pakāpe: augsta

4
60. Reading, Rooms' Description

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. The Furniture and Items I

Grūtības pakāpe: zema

18
2. Domestic Appliances and Devices I

Grūtības pakāpe: zema

18
3. Home Textiles I

Grūtības pakāpe: zema

18
4. The Furniture and Small Items II

Grūtības pakāpe: vidēja

28
5. Domestic Appliances and Devices II

Grūtības pakāpe: vidēja

28
6. Home Textiles II

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem