Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
appliances [əˈplaɪ.ənsiz] — mājsaimniecības tehnika
cooker1.svg
cooker [ˈkʊk.ər] — plīts (British English, BrE)
stove [stəʊv] — plīts (American English, Ame)
dishwasher2.svg
dishwasher [ˈdɪʃˌwɒʃ.ər] — trauku mazgājamā mašīna
freezer3.svg
freezer — [ˈfriː.zər] — saldētava
fridge.svg
fridge — [frɪdʒ] — ledusskapis (British English, BrE)
refrigerator — [rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər] — ledusskapis (American English, AmE)
electric hob.svg
hob — [hɒb] — plīts virsma (British English, BrE)
stovetop — [ˈstəʊv.tɒp] — plīts virsma (American English, AmE)
microwave oven.svg
microwave [ˈmaɪ.krə.weɪv] — mikroviļņu krāsns
microwave oven [ˈmaɪ.krə.weɪvˈʌv.ən] — mikroviļņu krāsns
oven1.png
oven — [ˈʌv.ən] — krāsns, cepeškrāsns
washing machine.svg
washing machine — [ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn] — veļas mašīna
Piemērs:
We stock a wide range of domestic appliances, including fridges, freezers and dishwashers.